19521111 - Eric Bojs ritar och berättar.

Eric Bojs ritar och berättar.

Föreläsningspubliken i Visby kan på torsdag kväll få stifta bekantskap med seminarieläraren Eric Bojs från Kalmar, som då inleder ett kort gästspel på ön och besöker några föreläsningsföreningar samt den pedagogiska dagen i Visby. Han har blivit en oerhört uppskattad föreläsare och han är en originell man såtillvida att han inte visar färgbilder utan i stället använder snabbteckningar för att illustrera sin framställning. Samtidigt som han berättar rappt och humoristiskt trollar han på några sekunder fram en belysande och roande bild och hans teknik på detta område är vittomtalad.
Förutom Arbetareföreningen på torsdag kväll besöker hr Bojs Follingbo på lördag e. m. och Havdhem på lördag kväll. Hans ämne i Visby och Follingbo blir »Svenskar borta och hemma» samt i Havdhem »Fest och vardag», hur svenska vanor förändrats under hundra år.Gotlänningen
Tisdagen den 11 November 1952
Nr 262
Årgång 69