19521113 - GOTLAND RUNT. Storugns.

GOTLAND RUNT.

STORUGNS
Syförening arbetar för missionshus. Storugns har nu ett i alla avseenden för gudstjänster värdigt missionshus. Andakten var god och lokalen fylld till sista plats, då sången »Vem är skaran» sjöngs med kraft på Alla helgons dag. Det var invigning av det renoverade missionshuset.
Fru Signe Ringbom läste om skaran som ingen kunde räkna och talade om dagens betydelse och glädjeämnen. Till den lilla syföreningen, som i högtiden bjöd på kaffe, uttalades ett tack från GMF:s styrelse genom pastor Joelsson för allt nit och arbete. Sångarna från hela norra distriktet av GMF hade mött upp och sjöng flera sånger till fioler, guitarrer, orgel och cittra. Duett sjöngs av pastor Joelsson med fru. Pastor Joelsson talade över dagens text, saligprisningarna i Matt. 5.
Inom en tidrymd av tio år har lyse installerats, revetering av ytterväggarna skett, ny sockel gjutits och nytt tak av eternitplattor lagts på. Det allra sista är att missionshusets interiör och inredning målats. Väggar och tak har fått ljusa och klara färger och bänkarna är målade i björk.
Dessa arbeten, som till stor del utförts på frivillighetens väg, har ändå kostat 2.025 kronor. Den summan har den lilla gruppen av flitiga händer arbetat samman och samlat genom anordnandet av missionsförsäljningar. Målet är dock inte hunnet ännu, de arbetar vidare för att få en ny tun kring det vackra missionshuset, och för den skull anordnas missionsförsäljning torsdagen den 4 dec.Gotlänningen
Torsdagen den 13 November 1952
Nr 264
Årgång 69