19521114 - Arvsfonden avstår.

Arvsfonden avstår.

Regeringen har bestämt att klandertalan inte skall föras mot framlidna änkefru Hildegard Natalja Wahlbergs från, Klintehamn testanientariska förordnande, som inte anses uppfylla fordringarna på ett i laga ordning upprättat testamente, då testamentet underskrivits endast det ena testamentsvittnets närvaro. Det anses dock utgöra ett riktigt uttryck för den avlidnas yttersta. vilja. Fru Wahlberg avled i augusti i år och enligt testamentet skall av hennes kvarlåtenskap, som uppgår till 22.470 kr, 6.000 kr tillfalla Follingbo sanatorium, Visby, och 10.000 kr Klinte sockens mindre bemedlade, medan återstoden skall gå till enskilda personer.Gotlänningen
Fredagen den 14 November 1952
Nr 265
Årgång 69