19521114 - Födelsedagar

Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på tisdag fru Kristina Pettersson, maka till f. lantbrukaren August Pettersson, Norrgårda i Sanda. Hon är född i Eksta.

På tisdag fyller änkefru Maria Jakobsson, Bjerges i Lau, åttiofem år. Hon är född vid Bjerges och änka efter hemmansägaren Oskar Jakobsson.

ÅTTIO ÅR fyller på tisdag änkefru Hulda Johansson, Gannarve i Fröjel. Hon är änka efter lantbrukaren Klas Magnus Johansson.

SJUTTIO ÅR fyller på tisdag änkefru Anna Bodin, Roma kloster i Roma.

SEXTIO ÅR fyller på måndag änkefru Emmy Bäckström, Prästgården i Klinte. Hon är bördig från Småland och kom till Gotland i unga år. Sedan tio år tillbaka är hon änka efter snickaren Sigurd Bäckström.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag förre överläraren i Hellvi Karl-Gustaf Engfeldt. Han är född i Visby och kom efter avlagd folkskollärarexamen till Fleringe men flyttade rätt snart till Hellvi såsom lärare och organist. Han gick helt upp i sitt skolarbete och under hans tid i socknen fördes Hellvi skola till en rangplats bland skolorna på Gotland när det gällde modern utrustning, skolmåltider på ett mycket tidigt stadium etc. Han var också skolsekreterare i Hangvar och Hall före kommunsammanslagningen och ordförande i Rödakorskretsen i Hellvi och nu sist ledamot av kommunalfullmäktige och lärarkårens representant i folkskolesteyrelsen. Som organist var han även nitisk och intresserad och tog i övrigt verksarmt del i bygdens liv på alla områden. Höstterminen 1952 flyttade han till Holsljunga i Älvsborgs län och tillträdde där en lärartjänst Den gärning han utförde i Hellvi skolas tjänst lämnar minnet av ett helt och gediget dagsverke.

I sitt femtionde år ingår den 17 nov. byggmästare John Gardell, Koparve i Lärbro. Han är född i Sudervange, men har sedan sitt giftermål bott uppe i Koparve. Jubilaren är en mycket skicklig byggnadsman .och på vintrarna brukar han vara sågmästare. Han har också en tid varit ordförande i Lärbro hälsovårdsnämnd och haft en del andra kommitteuppdrag. Vänsäll o. hjälpsam har han gjort sig mycket uppskattad i bygden.

Fru Elsa Johansson, f. Dyplin, Lärbro, fyller om onsdag femtio år. Hon är född i Klinte och kom till Lärbro såsom hustru till målaren Gottfrid Johansson, Storugns, och har gjort sig känd som en duktig husmoder.

Femtio år fyller på måndag fru Karin Sigren, maka till lantbrukaren Johanes Sigren, Krasse i Guldrupe. Jubilaren, som är född vid Krasse, tilhör lutherska syföreningen och styrelsen för rödakorskretsen i socknen.

Femtio år fyller på måndag fru Iris Larsson, Hugreifs i Gammelgarn. Hon är född vid Hugreifs och maka till lantbrukaren Jakob Larsson. Femtioåringen tjänstgör numera som hemvårdarina för Östergarns och Gammelgarns socknar.Gotlänningen
Fredagen den 14 November 1952
Nr 265
Årgång 69