19521114 - Hyllningar

Hyllningar

På sin sextioårsdag i går blev lantbrukaren och kyrkvärden Herman Collberg, Kallings i Follingbo, föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Follingbo kyrkliga sångkör med kyrkoadjunkt N.-H. Mårdh i spetsen bringade jubilaren sin hyllning i toner och överlämnade blommor, släktingar och vänner uppvaktade med en väggpendyl åtföljd av textad adress och blomsteruppsats, familjen överlämnade pengar och blommor och barnen uppvaktade med lampetter. Vidare uppvaktade Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening genom ordf., agronom Harald Danielsson, Fole, med en blomsterkorg samt BF:s distriktsstyrelse genom lantbrukaren Henning Widen, Hogrän, med en orreforsvas fylld med blommor. Under dagens lopp ingick desutom från olika håll en stor mängd blomsterhyllningar och ett flertal telegrafiska lyckönskningar. Vid en festlighet i hemmet vid Kallings, till vilket ett 80-tal släktingar och vänner inbjudits, blev jubilaren föremål för ytterligare hyllningar i form av tal, sång och musik.Gotlänningen
Fredagen den 14 November 1952
Nr 265
Årgång 69