19521115 - Födelsedagar

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på onsdag f. timmermannen August Björklund, Flenviker i Hangvar. Han har varit sjöman och seglat vida omkring som timmerman. Trots sin höga ålder är han alltjämt pigg och kry och klarar sig på egen hand.

SJUTTIO ÅR fyller söndagen den 16 november fru Elin Ansén, Björkebos i Follingbo. Hon är född vid Smiss i Alskog och har sedan sitt giftermål med Jacob Ansen 1907 varit bosatt i Follingbo. Efter makens bortgång 1919 övertog hon skötseln av gården Björkebos, som, hon sedan innehade en lång följd av år.

Sjuttio år fyller på onsdag lantbrukaren Gustaf Arvid Lindqvist, Vestris i Tingstäde.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag fiskaren Niklas Nyberg, Malms i Hellvi. Född i Hellvi var han under några år stenarbetare, men trivdes bättre med livet på de fria vidderna och återgick därför till yrkesfisket. Man kan ta för givet att hans många vänner kommer ihåg honom på högtidsdagen.

FEMTIO ÅR fyller på onsdag fru Berta Wullfcrona, maka till hemmansägaren Ivar Wullfcrona, Engvards i Träkumla.

På onsdag fyller försäljaren Emil Gottlander, Burs i Norrlanda, femtio år. Han är född i Norrlanda och har tidigare innehaft en mindre affärsrörelse.Gotlänningen
Lördagen den 15 November 1952
Nr 266
Årgång 69