19421117 - Bröllop

Bröllop

I Visby domkyrka vigdes i lördags slakteriarbetaren Nils-Åke Strömberg och fröken Evelyn Sonja Hermanna Veström, Visby. Vigselförrättare var pastor L. M. Holmbäck.
I Visby domkyrka vigdes på lördagen teknolog Yngve Dagel, Stockholm, och textilkonstnärinnan Marie-Louise Wullfcrona, dotter till lantbrukaren Ivar Wullfcrona och hans maka, född Jakobsson, Engvards i Träkumla. Vigseln förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg. Som kyrkomarskalkar fungerade brudens broder, hr Otto Wullfcrona, och jur. stud. Bengt Hellemark, Nyköping. Uppvaktande tärna var fröken Ingun Dagel, Roma.
Efter vigseln gavs middag för den närmaste släkten och vänkretsen i Hantverkaregården med fru Inga Almqvist som värdinna. Vid middagen hölls tal av brudens och brudgummens fäder samt av direktör Daniel Wullfcrona, Stockholm, och vigselförrättaren. Ett 60-tal telegram anlände under dagens lopp och föredrogs under middagen.
I Lärbro prästgård vigdes i går. konservator Ingemar Thorsson, Angelbos, och fröken Iris Darrell, Visby. Vigselförrättare var kyrkoherde G. Coldemo.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69