19521118 - Årets ängsbelöningar överlämnas söndag.

Årets ängsbelöningar överlämnas söndag.

Tiden är inne för hembygdsförbundet att hålla årsmöte med åtföljande hembygdsfest, och årets arrangemang förlägges till Dalhem om söndag den 23 november. Härvid utdelas av landshövding Hovgard Gotländska ängskommitténs belöningar för god ängsvård till följande: lantbrukarna Ernfrid Södergren, Snausarve i Lau, och Verner Pettersson, Unghanse i Öja, kyrkvärden Emil Jansson, Stenstu i Slite, lantbrukaren Erik Arvidsson, Lindarve i Ekeby, snickaren Villy Lundin, Medebys i Ekeby, fru Alma Larsson, Medebys i Vallstena, lantbrukaren Gunnar Klintbom och fröken Lilly Falck, båda vid Laxarve i Boge, fru Verna Björkqvist, Timans i Väte, lantbrukaren Harry Westöö, St. Valla i Rute, samt Ekeby hembygdsförening vilken sistnämnda nedlagt ett intresserat arbete för hävdandet av den av alla kända Mangsarveängen.
Deltagarna i Hembygdens dag deltar först i högmässan i Dalhems kyrka, där kyrkoherde Björck predikar. Hembygdsfesten äger sedan rum i Bygdegården, där det förutom utdelnngen av ängsbelöningarna blir musik av riksspelman Karl Hägg, Bäckstädarna och några till samt ett estradsamtal över ämnet »Enhetskultur — fara eller framsteg», i vilket deltar pol. mag. Erik Forslund, redaktör Henning Jacobsson, kyrkoherde Ingemar Björck samt konstnären David Ahlqvist, Det blir också visning av den intressanta filmen från Norrlanda »Kring en gotländsk strandgård».
Före hembygdsfesten håller hembygdsförbundet sitt årsmöte.Gotlänningen
Tisdagen den 18 November 1952
Nr 268
Årgång 69