19521119 - Gotland Runt. Dalhem.

Gotland Runt.

DALHEM
Missionär E. Waltander från Svenska missionsförbundets Kongomission har under den gångna veckan rest i Dalhems distrikt av Gotländska missionsförbundet. Torsdagen den 13 talade han vid en missionsstund i Dalhems missionshus. Europeisk kultur gör sitt intåg i de svartas värld, berättade han. Många av de större städerna i Kongo växer med mycket stor hastighet och liknar allt mer och mer eu'ropeiska storstäder. Kolonialmyndigheterna gör mycket för att hjälpa de färgade folken. Sida vid sida arbetar myndigheterna och den kristna missionen på det sociala planet särskilt då det gäller sjukvård. Man har också funnit på många läkemedel, som är mycket effektiva i förebyggande syfte för Kongos stora folksjukdomar.
Den protestantiska missionen har myndigheternas stöd för skolor och undervisning. Katolikerna har i vissa avseenden ett visst försprång när det gäller högre läroanstalter, ty de har inte så begränsade ekonomiska resurser. Missionens främsta målsättning, att föra människorna till Kristus, blir inte utan resultat i Kongo. Närmare 55.000 medlemar har Svenska missionsförbundets församlingar i Kongo. Under ett år döpes över 4.000 och upptas i församlingarna. Guds ord vinner framgång.
Missionär Waltander illustrerade sitt föredrag med ljusbilder. Pastor L. Engström tackade för hälsningen från Kongo och avslutade mötesstunden med bön.
Fredagen den 21 nov. har missionsförsamlingen sin försäljning i Dallems missionshus.Gotlänningen
Onsdagen den 19 November 1952
Nr 269
Årgång 69