19521125 - Dödsfall

Dödsfall

I går avled efter en tids sjukdom hemmansägaren August Granström, Utöja i Fleringe. Han var född i Fleringe år 1884 och övertog den gamla släktgården efter sin fader. Närmast sörjes han av maka, född Larsson, och dottern Ragnhild, maka till hr Hans Karlsson, Ahrs Bruk.

Trafikbilägaren Albin Ekström, Fole, avled i går i en ålder av 49 år. Han var född vid Helvigs i Fole och började där med slaktdjursaffärer, varefter han i 30-årsåldern fick hand om mjölktransporter inom Fole och Källunge. Efterhand utvecklade han sin trafikrörelse och med sin stora hjälpsamhet och sitt sympatiska sätt kunde han också vinna och behålla sina många kunders odelade förtroende. Punktligt och säkert skötte han sina uppdrag och han delade också med sig av sitt goda humör var han drog fram. Vid sidan av körningarna fungerade han också som lagerhållare för Centralföreningen. Närmast sörjande är maka o. barn samt åldrig moder.

I notisen i gårdagens tidning om timmermannen Hugo Othbergs, Västerhejde, dödsfall uppgavs att en av den bortgångnes bröder är förvaltaren Olof Othberg, Fårösund. Hans rätta titel är emellertid eldare.Gotlänningen
Tisdagen den 25 November 1952
Nr 274
Årgång 69