19521128 - Stenkyrka kyrkliga ungdomskrets

Stenkyrka kyrkliga ungdomskrets

hade i söndags månadsmöte i Tingstäde. Man samlades i kyrkan, där kyrkoherde Björlander hälsade välkommen. Kantor Olsson höll ett intressant föredrag om Johan Sebastian Bach och spelade några av dennes kompositioner. Sedan samlades man i Gazeliigården, där kaffebordet väntade. Medan kaffet dracks, sjöngs några sånger. Luciafesten skall hållas i Tingstäde den 13 december. Lucia och tärnor valdes. Julfesten beslöts att hållas i Stenkyrka den 11 januari. Sedan sjöngs några sånger. Mötet avslutades i kyrkan med nattvardsgudstjänst.Gotlänningen
Fredagen den 28 November 1952
Nr 277
Årgång 69