19521129 - Dödsfall

Dödsfall

Köpman Villy Wahlby, Buttle, avled i går, 56 år gammal. Han var född i Buttle och kom tidigt in på affärsbanan, då han i relativt unga år ärvde faderns affärsföretag i hemsocknen. Detta innehade han sedan i många år tills han för några år sedan nedlade denna sin affärsverksamhet.
Han har bl. a. varit ordförande i kommunalstämman, komm.-fullmäkt. skolrådet och valnämnden, vice ordf. i kyrkstämman samt ledamot av vissa andra nämnder och styrelser. Kommunalstämman tillhörde han i ett trettiotal år och han blev också för inte så länge sedan medaljerad för sitt mångåriga arbete i kommunens tjänst.
Den avlidne var synnerligen intresserad av de gotländska idrotterna och utövade i tidigare år både pärkspelet och varpan. Isynnerhet varpan hade fångat hans intresse och han har med, framgång deltagit i många tävlingar och fått pris för sina insatser.
Närmast sörjande är maka, född Martell, två söner och en dotter samt barnbarn.

F. lantbr. Ferdinand Jakobsson, Hallsarve i Lau, avled i går i sitt 79:e levnadsår. Han var född i När och kom vid sitt giftermål till Hallsarve där han vid sidan av jordbruket även sysslat mycket med fiske. Närmast sörjande är, förutom makan, Maria, sex barn, sönerna Gunnar, fiskare vid Koparve i Lau, Hjalmar, skräddare vid Smiss i Alskog, Ragnar, mjölnare i Lau, och Ejnar byggmästare vid Smiss i Lau, samt döttrarna Elida, änka efter lantbr. Jakob Olofsson, Änge i Buttle, och Margit, gift med lantbr. Sune Jakobsson som övertagit gården vid Hallsarve.

Änkefru Edla Gustafsson, Follingbo, avled igår i sitt 78:e levnadsår. Hon var född i Barlingbo och kom sedermera från Hejde till Follingbo, där hon varit bosatt hos dottern Lydia, som tillsammans med sin make, målaren E. Jakobsson och en dotterson nu är närmast sörjande.

I sitt 75:e levnadsår har f. hushållerskan Amanda Gardell, Vallbys i Hogrän, avlidit. Hon har alltid varit mycket missionsintresserad och tillhört kyrkliga syföreningen i Hogrän, hemsocknen, där hon varit bosatt hela sitt liv utom den senaste månaden då hon vårdats på Mariahemmet i Visby. Närmast sörjande är en syster.Gotlänningen
Lördagen den 29 November 1952
Nr 278
Årgång 69