19521203 - Försäljningen i Sjömanshemmet

Försäljningen i Sjömanshemmet

hålls om torsdag. Det blir först en kort andakt som leds av pastor Frisk och sedan rullar tombolan, som i år bjuder på särskilt fina vinster. Dessutom finns ett välförsett handarbetsbord, julprydnader, lotteri m. m. och naturligtvis kaffe med dopp.
På kvällen avslutas försäljningen i Metodistkyrkan. Där medverkar pastor Nils Mårdh från Follingbo med föredrag och fru Ella Olsson med sång. Dessutom förekommer auktion och kaffeservering. Och Sjömanshemmets syförening som står för värdskapet hoppas på talrikt besök och god behållning till fromma för Visby sjömanshem.Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281
Årgång 69