19521203 - GOTLAND RUNT. Lärbro.

GOTLAND RUNT.

LÄRBRO
En absolut fulltalig publik — ordenshuset var packat av folk — kunde ungdomslogen Morgonstjärnan av IOGT glädja sig åt, då den i lördags kväll hade sin traditionella höstfest. Några av barnen inledde med att spela en ridmarsch, och sedan drogs ridån åt sidan, så att det dignande hobbybordet blev synligt, varpå ungdomslogens ledare, skräddaremästare John Ahnqvist, hälsade alla välkomna och talade om ungdomslogens och hobbyverksamhetens uppgifter. Efter ytterligare musik och några singer av barnen blev det försäljning av de många trevliga alstren från hobbyarbetet samt av skänkta varor och »portioner». Publiken var mycket köpvillig vid auktionen, allt betalades bra, och det ekonomiska resultatet av festen blev mycket gott. Under en paus i auktionen blev det snabbförsäljning av ett amerikanskt lotteri — det hela var klart på 5 minuter! — och vidare förrättades dragning i tio amerikanska lotterier som barnen sålt tidigare.
Som avslutning visades tre tablåer, »Hantverksfolkets visa», »En dröm» och »Frågesport», samt ett sagospel, »Jochum och de båda trollen», allt mottaget med livligt bifall.
Nästa sommar hoppas ungdomslogen kunna sända en stor grupp till ett ungdomsläger i Jämtland i anslutning till IOGT:s storlogemöte i Östersund den 1216 juli.

Logen Lärbro Enighet av IOGT höll i söndags ord, möte, varvid bl.a. Nils Runnander visade ett stort antal vackra gotländska färgbilder och John Ahnqvist berättade färdeminnen m.m. i anslutning till dem. Logen, som för dagen hade besök avi ordensmedlemmar från Slite, beslöt att ta hem 30 s.k. sparglober för utplacering i de olika godtemplarhemmen i socknen under nästa år, varjämte en även skall finnas i ordenslokalen. Meningen är att på detta sätt samla in medel till Godtemplarordens nykterhets- och folkbildningsarbete.Gotlänningen
Onsdagen den 3 December 1952
Nr 281
Årgång 69