19521205 - SLU:s och den gotländska landsbygdens lucior.

SLU:s och den gotländska landsbygdens lucior.
Fem kretslucior utses bland tjugo kandidater.

Norra kretsen

Britt Olofsson,
Fårö

Gun-Britt
Jonsson,
Hangvar 

Kerstin
Andersson,
Lärbro
Anna-Stina
Kihlén,
Fleringe
Birgith
Johansson,
Lummelunda
    Västra kretsen    
Stina
Olsson,
Eskelhem
Ulla
Lundin,
Akebäck
Elisabet
Thomsson,
Hejde
Barbro
Widén
Hogrän
Berit
Eriksson
Vänge
    Södra kretsen    
 
Helena
Nilsson
Grötlingbo
Maj-Lis
Boström
Hamra
 Elsie
Hansson
Näs
Ingegärd
Dahlgren
Rone 
 
    Mellersta kret.    
   
Ingrid
Glifberg
Endre
Maj-Britt
Löfgren
Halla
Svea
Buskas
Norrlanda
   
    Sydvästra kret.    
   
Kerstin
Vahlberg
Fardhem
Gerd
Norrby
Levide
Anna-Stina
Nicklasson
Lojsta
   

SLU:s omröstning.
Fem SLU-kretsar har beslutat sig för att utse vardera en lucia. Kandidaterna presenteras här på denna sida kretsvis. I röstningen om, vilken som skall bli kretslucia deltar endast medlemmar i resp. kretsar, vilka tidigare fått sig röstsedlar tillsända. Det gäller alltså endast att anteckna numret på sin kandidat, varefter röstsedeln sändes till vederbörande kretsexpedition. En förteckning på dessa finnes på annan plats. Den flicka, som sålunda blir korad, kommer att medverka vid de luciaf ester som anordnas av kretsens SLU-avdelningar.
Vederbörande valsedel måste vara postad senast måndag.

ALLMÄNHETENS OMRÖSTNING.
Även allmänheten inbjudes deltaga i denna luciatävling. Utse bland de 20 kandidaterna den som Ni finner vara den lämpligaste och raraste lucian, skriv vederbörandes namn i den kupong som återfinnes på annan plats i tidningen. Sänd kupongen till »Bruden» Gotlänningens red., Visby.
Sen skall det bli roligt att se om
den, som allmänheten korat till »Landsbygdens raraste», också av SLU-arna utses till lucia i den krets hon representerar.

Trevliga priser.
Bland de som deltar i »allmänhetens omröstning» kommer att utlottas fem lucia-tårtor. Endast de får vara med vid lottningen, som röstat på den kandidat, som erhållit de flesta rösterna och alltså korats till »Landsbygdens raraste».
Alltså: Titta noga på kandidaterna, använd kupongen och sänd den till »Bruden», Gotlänningens red., Visby, före nästa torsdag.

OBSERVERA.
SLU-arna använder sig vid röstningen av tidigare utskickad röstsedel och antecknar endast numret på sin kandidat. Man måste själv tillhöra den SLU-krets som vederbörande kandidat representerar.
Allmänheten använder vid röstningen kupong som är tryckt på annan plats i denna tidning och skriver vederbörande kandidats namn.

KRETSEXPEDITIONER:
Norra kretsen: Hubert Jakobsson, Haltarve, Lokrume, Visby.
Mellersta kretsen: Tore Hällgren, Möllbjers, Gotl. Karby.
Västra kretsen: Sigvard Nilsson, Övide, Eskelhem.
Sydvästra kretsen: Ingvar Stumle, Alva, Hemse.
Södra kretsen: Claes Jacobsson, Sigsarve, Näs, Fidenäs.Gotlänningen
Fredagen den 5 December 1952
Nr 283
Årgång 69