19521206 - Gotlands läns socialvårdsförbund

Gotlands läns socialvårdsförbund

har i dag årsmöte på Stadshotellet i Visby. Mötet öpnades av landshövding Hovgard, vilken också fungerade som ordf. vid de följande årsmötesförhandlingarna. Efter dessa talade 1:e byråsekr., konsulent Gösta Ahlborg om aktuellt inom åldrings- och barnavården. Under eftermiddagens lopp kommer pedagogassistenten A. Wrethammar att tala om »Erfarenheter från central psykisk barna- och ungdomsvård». Efter föredragen är det meningen att det skall bli diskussion. Mötet är besökt av ett 30-tal personer.Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284
Årgång 69