19521206 - Förlovning

Förlovning

mellan kontorist Uno Larsson, Kailungs i Lärbro, och fröken Ulla-Bella Lewedahl, Lärbro, dotter till folkskollärare Sven Lewedahl och hans maka, född Hänel.Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284
Årgång 69