19521208 - Födelsedagar

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på torsdag fru Hulda Gustafsson, Nygårds i Ardre. Hon är född i Tingstäde och maka till förre lantbrukaren Alfred Gustafsson.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag förre jordbruksarb. Karl Norrby, Lilla Kruse i Alva.

SEXTIO ÅR fyller på torsdag jordbruksarb. Alfred Andersson, Enbjenne i Barlingbo. Han hjälper sin systerdotter, som har ett mindre lantbruk. På höstarna arbetar han vid sockerbruket i Roma. I yngre dagar tjänstgjorde han vid flottan och var på den tiden med om en del långfärder.

Fru Helny Hansson, Sallmunds i Grötlingbo, fyller på torsdag sextio år. Hon är född vid Roes i samma socken och maka till lantbrukaren Hilmer Hansson.

Lantbrukaren Teodor Jakobsson, Tängelgårda i Lärbro, fyller på torsdag sextio är.

På torsdag fyller fru Selma Bergström, maka till skomakaren Sigfrid Bergström, Laxarve i Boge, sextio år. Hon är ansluten till baptistförsamlingen.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag fru Ester Ackander, Vamlingbo. Femtioåringen, som är född i Sundre och maka till lantbrukaren Karl Ackander, Austre, är en intresserad och verksam medlem av baptistförsamlingen, sinom vilken hon bl. a. är söndagsskollärarinna. Hon är en präktig och omtyckt kvinna.

Fru Lisa Rosendahl, maka till lantbrukaren Enok Rosendahl, Stora Mellings i Eksta, fyller på torsdag femtio år. Jubilaren, som är född i Alva, tillhör bl. a. rödakorskretsen och lottaavdelningen i socknen, vars chef hon är.Gotlänningen
Måndagen den 8 December 1952
Nr 285
Årgång 69