19521210 - Hemhjälpsverksamheten.

Hemhjälpsverksamheten.

I statsbidrag till social hemhjälpsverksamhet under nästa år inom Gotlands läns landstingsområde har socialstyrelsen beviljat sammanlagt 39.130 kr, avseende 34 heltidsanställda och två deltidsanställda hemvårdarinnor. Bidragen utgår med 1.400 kr per år för heltidsanställd hemvårdarinna och med 4 kr per dag resp. 50 per timme för deltidsanställd hemvårdarinna. Från länet hade gjorts framställning om bidrag till avlönande av 34 heltids- och tre deltidsanställda hemvårdarinnor.
Av bidraget får Visby stad 2.800 kr till tre heltidsanställda hemvårdarinnor. Av länets landskommuner får Dalhems 2.400 kr till två sådana, Fårösunds 2.520 kr till tre, Havdhems 2.400 till två, Hemse 2.800 kr till tre, Hoburgs 1.400 kr till en, Klintehamns 4.200 kr till tre, Ljugarns 1.400 kr till en, Lärbro 2.400 kr till två, Romaklosters 5.400 kr till tre heltidsanställda och två deltidsanställda, Slite köping 1.960 kr till två heltidsanställda, Stenkumla 2.800 kr till två, Stånga 1.400 kr till en och Tingstäde 2.800 kr till tre heltidsanställda hemvårdarinnor.Gotlänningen
Onsdagen den 10 December 1952
Nr 287
Årgång 69