19521210 - Födelsedagar

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på lördag förre hemmansgäaren Karl Pettersson, Jakobs i Näs. Han är född vid Sigsarve i samma socken och vistades i yngre dagar i Amerika. Senare övertog han gården vid Jakobs efter en broder. Trots sin höga ålder är han ännu vid jämförelsevis god vigör.

På lördag fyller förre hemmansägaren Karl Cederlund, Botvalda i Stånga, åttio år. Attioåringen, som är född i Gerum, vårdas f. n. på Fårösunds ålderdomshem.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på lördag änkefru Alma Johansson, Suderbys i Västerhejde. Hon är änka efter lantbrukaren Frans Johansson.

SJUTTIO ÅR fyller på lördag förre arrendatorn Samuel Johansson, Nystugu i Tingstäde.

FEMTIO ÅR fyller på lördag ladugårdsförmannen Anders Steen, Skäggs i Väskinde. Jubilaren, som är bördig från Blekinge, kom till Skäggs gård 1940 efter att tidigare ha innehaft liknande befattning på fastlandet.Gotlänningen
Onsdagen den 10 December 1952
Nr 287
Årgång 69