19521217 - HANSA - Halvblodet

HANSA - Halvblodet
Robert Young, Janis CarterGotlänningen
Onsdagen den 17 December 1952
Nr 293
Årgång 69