19521224 - ROXY - Tarzan i farornas värld.

ROXY - Tarzan i farornas värld.
Herman BrixGotlänningen
Onsdagen den 24 December 1952
Nr 299
Årgång 69