19521224 - ROXY - Uppror i Ghandahar.

ROXY - Uppror i Ghandahar.
(Thunder in the East)
Charles Boyer, Deborah Kerr, Corinne Calvet

Uppror, intriger och het kärlek i mystiskt lockande indisk miljö!Gotlänningen
Onsdagen den 24 December 1952
Nr 299
Årgång 69