19521224 - HANSA - Oppåt med Gröna Hissen.

HANSA - Oppåt med Gröna Hissen.
Stig Järrel, Annalisa Ericson, Gunnar Björnstrand.

En sprakande karusell av glada upptåg i Börje Larssons regi.Gotlänningen
Onsdagen den 24 December 1952
Nr 299
Årgång 69