19521231 - ROXY - Blekansiktets son.

ROXY - Blekansiktets son.
Bob Hope, Jane Russell, Roy Rogers och Trigger.

»Tusentals roliga trick — rekord i crazybranschen. Publiken skrattar ännu ute på gatan.»Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303
Årgång 69