19521231 - Födelsedagar

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på söndag hemmansägaren Gunnar Wallin, Stenstugu i Stenkyrka. Han är född i Lummelunda och övertog gården vid Stenstugu efter sitt giftermål. Jubilaren, som innehaft en del förtroendeuppdrag, har numera lantbruket utarrenderat. Bland de uppdrag han fått motta kan nämnas ledamotskap i kommunalnämnden och kommunalfullmäktige, den förstnämnda tillhörde han i ett 25-tal år, vidare har han varit med i skolrådet i 12 år och därjämte varit revisor för kommunens räkenskaper. Han har också gjort sig känd som en duktig och driftig jordbrukare.

SJUTTIO ÅR fyller den 5 jan. änkefru Jenny Pettersson, Båtels i Ganthem. Hon är småländska till börden och kom till Gotland i unga år. Hon är änka efter hemmansägaren Emil Pettersson.

Hemmansägaren Gunnar Kalmén, Kroks i Lokrume, fyller på söndag sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller söndagen den 4 jan. fru Berta. Hafdell, maka till hemmansägaren Fritjof Hafdell, Gudings i Alva. Hon är född i Amerika, uppväxt i Skåne och kom 1910 till Gotland, närmare bestämt till Havdhem. Jubilaren är, en intresserad medlem i socknens SLKF-avd.

På trettondagsafton fyller småbruksägaren Elin Hellenberg, Prästgården i Stenkyrka, sextio år.

Sextio år fyller på måndag hemmansägaren Harald Dahling, Sandkvie i Öja. Han är född vid Sandkvie och övertog stället efter sin far 1914. Genom inköp av mera jord har han utökat och förbättrat det lilla jordbruket.

Jordbruksarbetaren Oskar Larsson, Hallfreda i Follingbo, fyller sextio år den 5 jan. Han är född vid Hallfreda och har arbetat på gården i hela sitt liv. Numera arbetar han som ladugårdskarl. Han har gjort sig känd som en duktig och plikttrogen arbetare.

FEMTIO ÅR fyller den 4 jan. fru Aina Johansson, maka till hemmansägaren Albert Johansson, Ollajvs i Levide. Hon är en duktig och arbetsam hemmets kvinna.Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303
Årgång 69