19650426 - Gotlands folkmängd

Gotlands folkmängd

ökade under 1964 med 95 personer enligt vad statistiska centralbyrån upplyser i nu framlagd redogörelse för folkmängdens förändringar. Det blev ett födelseöverskott om 241 personer, men på folks flyttningar gjorde länet en förlust om 146 invånare.
Av länets kommuner var det emellertid endast tre som ökade sin folkmängd, nämligen Visby stad med 391, Tingstäde med 14 och Hemse med 17. Bland kommuner som fick vidkännas den största åderlåtningen märkes Romakloster som förlorade 85 personer, Klintehamn 47, Hoburg 36 och Dalhem 34.Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 april 1965
N:r 95