19650614 - Död. Ebba Nilsson.

Min älskade Maka, vår kära Mamma Ebba Nilsson född 14/8 1902, har i dag efter ett långt men tåligt buret lidande insomnat. Sörjd av oss, barnbarn, barnbarnsbarn, broder, övrig släkt och vänner.
När den 11 juni 1965.
KARL
Signe och Gösta
Jim och Ellen
Karin och Willy

Farväl, kära Mor.
Nu slut är din smärta.
Tack för din kärlek,
som varit så stor.
Allt har du skänkt oss
av fullaste hjärta.
Minnet av dig hos oss
alltid skall bo.

Jordfästningen äger rum i När kyrka fredagen den 18 juni kl. 13.00. För dem som önska närvara sker samling kl. 12.50.
Meddelas endast på detta sätt.Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 juni 1965
N:r 134