19650614 - Alma Åkesson

Vår kära Mor Alma Åkesson, född 24/5 1876, död 11/6 1965, har lämnat oss, barnbarn, barnbarnsbarn, syskon, övrig släkt och vänner i djup
sorg och saknad.
Slite och New York den 14 juni 1965.
FOLKE och ERIKKA
ÅKE
KERSTIN och ALOIS
CLAÉS och MARTHA

Sv. ps. 331.

Jordfästningen äger rum i östra gravkapellet, Visby, fredagen den 18 juni kl. 15.30. För dem som önska närvara sker samling kl. 15.20.
Meddelas endast på detta sätt.Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 juni 1965
N:r 134