Hur man donerar

Inom Sverige: Gör en betalning till Stefan Pettersson på
Clearingnummer: 7178
Kontonummer: 1128103

Bank: Swedbank

Från andra länder:
BIC = SWEDSESS
IBAN = SE62 8000 0848 0697 4094 4823

Donationer är tyvärr inte avdragsgilla i deklarationen.

Varför donera
Gutar förr är ett öppet initiativ för att digitalisera och tillgängliggöra äldre gotländska tidningar och böcker på Internet. Detta är förknippat med vissa kostnader, som vi försöker täcka med donationer.