Nilsson, Stig Harald, Hemmason.

Nilsson, Stig Harald

Lokrume skyttegille.
Lauks, Visby. Född den 1 april 1927 i Lokrume. Föräldrar: Oskar Nilsson o. h. h. Ester Nilsson. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör rekrytklassen.