Olofsson, Gunnar Johan, Jordbruksarbetare.

Lokrume skyttegille.
Haltarve, Lokrume, Visby. Född den 26 september 1924 i Halsarve, Lokrume, Visby. Föräldrar: Nils Olofsson o. h. h. Märla Olofsson. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Musketörm.