Pettersson, Einar Kristian Olof, Hemmansägare.

Pettersson, Einar Kristian Olof

Lokrume skyttegille.
Lauks, Lokrume, Visby. Född den 9 juli 1903 i Lauks, Lokrume, Visby. Föräldrar: Oskar Pettersson o. h. h. Amanda Pettersson. Gift 1932 med Gunhild Nilsson. Medlem i gillet sedan 1928, ordförade i 14 år, v. ordförade i två år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.