Pettersson, Frans Ragnar, Byggmästare.

Pettersson, Frans Ragnar

Lokrume skyttegille.
Annexen, Lokrume, Visby. Född den 14 mars 1899 i Lärbro församling. Föräldrar: August Pettersson o. h. h. Laura Pettersson. Gift 1929 med Ebba Stenberg. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem s, Eldstridsm.