Broström, Karl Erik Henry, Hemmason.

Lummelunda skyttegille.
Helge, Stenkyrka. Född den 1 december 1920 i Visby. Medlem i gillet sedan 1935. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.