Carlsson, Carl Johan, Hemmansägare.

Carlsson, Carl Johan

Lummelunda skyttegille.
Stenstugu, Stenkyrka. Född den 30 juli 1867 i Stenkyrka församling. Gift 1893 med Dina Johanna Eriksson. Medlem i gillet sedan 1894, ordförade i 30 år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, SM.