Håkansson, Johan Vilhelm Ludvig, Grovarbetare.

Håkansson, Johan Vilhelm Ludvig

Lummelunda skyttegille.
Stora Bjärs, Stenkyrka. Född den 14 januari 1916 i Stenkyrka församling. Föräldrar: Rudolf Håkansson o. h. h. Frida Håkansson. Medlem i gillet sedan 1930. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Musketörm.