Hallin, Karl Ernst Georg, Jordbruksarbetare.

Lummelunda skyttegille.
Skogs, Stenkyrka. Född den 23 april 1905 i Hangvars församling. Medlem i gillet sedan 1931. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Musketörm, Fallskärmsjägarm.