Johansson, Gösta Helmer, Mjölnare.

Johansson, Gösta Helmer

Lummelunda skyttegille.
Stora Bjärs, Stenkyrka. Född den 2 januari 1911 i Hangvars församling. Föräldrar: Karl Johansson o. h. h. Eva Johansson. Medlem i gillet sedan 1931. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägaren.