Johansson, Verner Gustav Andreas, Jordbrukare.

Lummelunda skyttegille.
Kinner, Martebo. Född den 10 februari 1905 i Kinner, Martebo. Föräldrar: Anders Johansson o. h. h. Hilma Johansson. Gift 1940 med Signe Stenberg. Medlem i gillet sedan 1923. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Musketörm.