Kinberg, Gösta Karl Reinhold, Jordbruksarbetare.

Kinberg, Gösta Karl Reinhold

Lummelunda skyttegille.
Stora Bjärs, Stenkyrka. Född den 26 augusti 1911 i Stenkyrka församling. Föräldrar: Reinhold Kinberg o. h. h. Sigrid Kinberg. Medlem i gillet sedan 1927. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.