Lindell, Folke Bengt Emil, Köpman.

Lummelunda skyttegille.
Etebols, Visby. Född den 20 september 1909 i Lummelunda församling. Föräldrar: Emil Lindell o. h. h. Hildur Lindell. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.