Pettersson, Per Arthur David, Lantbrukare.

Pettersson, Per Arthur David

Lummelunda skyttegille.
Stora Bjärs, Stenkyrka. Född den 24 juli 1901 i Stora Bjärs, Stenkyrka församling. Föräldrar: Herman Pettersson o. h. h. Laura Pettersson. Gift 1936 med Thyra Hedenberg. Medlem i gillet sedan 1913, ordförande i sex år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.