Rudberg, Sven Gustav Emanuel, Jordbruksarbetare.

Rudberg, Sven Gustav Emanuel

Lummelunda skyttegille.
Stenkyrka. Född den 25 september 1913 i Stenkyrka församling. Föräldrar: Axel Rudberg o. h. h. Emma Rudberg. Medlem i gillet sedan 1931. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem br, Musketörm.