Stengård, Martin Olof Kristian, Jordbruksarbetare.

Stengård, Martin Olof Kristian

Lummelunda skyttegille.
Broungs, Stenkyrka. Född den 13 november 1915 i Broungs, Stenkyrka. Föräldrar: Rudolf Stengård o. h. h. Anna Stengård. Medlem i gillet sedan 1933. Tillhör skjutklass 2.