Svensson, Hellen Kristina, Hemmadotter.

Svensson, Hellen Kristina

Lummelunda skyttegille.
Skogs, Stenkyrka. Född den 22 oktober 1921 i Skogs, Stenkyrka. Föräldrar: T. J. Svensson o. h. h. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skidskyttem br.