Svensson, T. J., Hemmansägare.

Lummelunda skyttegille.
Skogs, Stenkyrka. Född den 6 maj 1898. Föräldrar: Gustav Svensson o. h. h. T. Svensson. Medlem i gillet sedan 1912, Tillhör skjutklass 2.