Vestlund, Robert Emanuel, Hemmansägare.

Vestlund, Robert Emanuel

Lummelunda skyttegille.
Lundbjers, Martebo. Född den 6 juli 1892 i Gävle. Föräldrar: Erik Vestlund o. h. h. Rosa Vestlund. Medlem i gillet sedan 1918, instruktör ett flertal Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.