Wallin, Axel Elis Herbert, Jordbruksarbetare.

Wallin, Axel Elis Herbert

Lummelunda skyttegille.
Sorby, Stenkyrka. Född den 20 februari 1911 i Lummelunda församling. Föräldrar: Algot Wallin o. h. h. Ester Wallin. Medlem i gillet sedan 1929. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem s, Musketörm.