Bodin, Albin Jakob Germund, Lantarbetare.

Bodin, Albin Jakob Germund

Närs skytteförening.
Luxe, Burs, Stånga. Född den 19 juni 1915 i Burs. Föräldrar: Gustaf Bodin o. h. h. Hilda f. Vernström. Medlem i föreningen sedan 1937. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem s.